BIP Dział Nadzoru .. Epidemiologii Podstawowe zadania ..ziału Epidemiologii


Podstawowe zadania Oddziału Epidemiologii

Kierownik Oddziału Epidemiologii
mgr Renata Opiela
specjalista epidemiolog
tel. 91 46 24 060 w. 109,
tel: 91 46 24 796
e-mail: epidemiologia@wsse.szczecin.plr.opiela@wsse.szczecin.pl

Oddział Epidemiologii realizuje zadania w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób, a w szczególności:

 • Weryfikuje rejestrowane zachorowania na choroby zakaźne w oparciu o Międzynarodową Statystyczną     Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10),
 • Analizuje i ocenia sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych,
 • Prowadzi nadzór merytoryczny nad  dochodzeniami w ogniskach chorób zakaźnych,
 • Prowadzi nadzór epidemiologiczny i wirusologiczny nad grypą w systemie SENTINEL,
 • Rejestruje, opracowuje i analizuje ogniska zbiorowych zatruć pokarmowych,
 • Opracowuje informacje na temat  chorób szerzących się epidemicznie, dokonuje analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji epidemiologicznej na obszarze województwa,
 • Tworzy  procedury postępowania na wypadek wystąpienia szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych,
 • Sprawuje bieżący nadzór, ocenia działania mające na celu wczesne wykrycie i likwidację ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych,
 • Sprawuje ciągły nadzór mający na celu wczesne wykrycie i likwidację skutków użycia broni biologicznej,
 • Podejmuje działania związane z systemem wczesnego ostrzegania przed  zagrożeniami oraz atakami biologicznymi (RAS-BICHAT),
 • Opracowuje i  ocenia stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej,
 • Sprawuje nadzór nad zakażeniami zakładowymi i drobnoustrojami alarmowymi,
 • Sporządza miesięczne raporty o zgonach i podejrzeniach zgonów z powodu chorób zakaźnych,
 • Sporządza raporty (miesięczne, kwartalne, roczne) o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na wybrane choroby zakaźne,
 • Sprawuje nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych na terenie województwa oraz przeprowadza analizy w tym zakresie.
Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 10326
 • Data opublikowania : 2011-04-26 13:27:17
 • Data ostatniej modyfikacji : 2014-03-31 11:10:18
 • Informację wprowadził : Nikończuk Paweł
 • Odpowiedzialny za treść : Opiela Renata
 • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin


Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2013

Wersja serwisu 0.1.12, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl