BIP GOV
BIP Zgłaszalność chorób zakaźnych Zgłaszalność chorób..izacja 15.07.2016r.


Zgłaszalność chorób zakaźnych- aktualizacja 15.07.2016r.

Podstawy zgłaszalności chorób zakaźnych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej- stan prawny na dzień 15.07.2016r.

ZADANIA i OBOWIĄZKI ZGŁASZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA LEKARZY/ FELCZERÓW

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 947 z późn.zm.) w rozdziale 6 określa szczegółowo tryb postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej.

Art.27 ust.1 ww. ustawy wskazuje na obowiązek niezwłocznego zgłoszenia, przez  lekarza lub felczera, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, tego faktu, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu  właściwemu dla miejsca rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.

Nadzór nad realizacją tego obowiązku  jak również zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do jego realizacji, spoczywa na kierowniku szpitala.( art.27 ust.2 ww. ustawy)

Szczegółowe zasady zgłaszalności zakażeń i chorób zakaźnych określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej ( Dz.U. z 2013r. poz.848 )

Załącznik 1 do ww. Rozporządzenia zawiera wykaz zakażeń i chorób zakaźnych podlegających obowiązkowej zgłaszalności również w przypadku podejrzenia zakażenia, choroby czy tez zgonu. Obowiązek ten dotyczy niżej wymienionych zakażeń i chorób zakaźnych tj.

 • bąblowica i wągrzyca;
 • biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej u dzieci do lat 2;
 • błonica;
 • borelioza z Lyme;
 • bruceloza;
 • chlamydiozy przenoszone drogą płciową ;
 • cholera;
 • choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste;
 • czerwonka bakteryjna;
 • dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi;
 • dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy;
 • dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi;
 • dżuma;
 • giardioza;
 • gorączka Q;
 • gruźlica i inne mikobakteriozy;
 • grypa (w tym grypa ptaków u ludzi)- wyłącznie w przypadku zachorowań potwierdzonych dodatnim wynikiem badań laboratoryjnych mających na celu izolacje wirusa grypy lub wykrycie kwasu nukleinowego wirusa grypy;
 • inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis;
 • inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;
 • inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes;
 • inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae;
 • jersinioza;
 • kampylobakterioza;
 • kiła;
 • kryptosporydioza;
 • krztusiec;
 • legioneloza;
 • leptospirozy;
 • listerioza;
 • nagminne zapalenie przyusznic (świnka);
 • nosacizna;
 • odra;
 • ornitozy;
 • ospa prawdziwa;
 • ospa wietrzna;
 • ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis)
 • ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo- u dzieci do 15 roku życia;
 • płonica;
 • pryszczyca;
 • różyczka i zespół różyczki wrodzonej;
 • rzeżączka;
 • salmonelozy inne niż wywołane przez pałeczki Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C;
 • tężec;
 • toksoplazmoza wrodzona;
 • tularemia;
 • wąglik;
 • wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka;
 • wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane przez wirusy zapalenia wątroby;
 • włośnica;
 • wścieklizna;
 • zakażenia żołądkowo-jelitowe oraz zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;
 • zakażenia wirusem zachodniego Nilu;
 • zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS);
 • zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;
 • zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm);
 • zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC);
 • zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS);
 • zimnica (malaria).

Jedynie w przypadku zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) pacjent może zastrzec dane umożliwiające jego identyfikację (możliwość taką daje art.41 ust.1 i 2 ww. ustawy).Wówczas zgłoszenie zawiera: inicjały imienia i nazwiska lub hasło, wiek, płeć, nazwę powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania , rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia.

Szczegółowe zasady zgłaszalności chorób zakaźnych w tym wzory formularzy zgłoszeń stosowanych w nadzorze epidemiologicznym zachorowań (podejrzeń zachorowań) na chorobę zakaźną określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz.U. z 2013r. poz.848) Wzory formularzy znajdują się również na stronie internetowej NIZP- PZH www.pzh.gov.pl w zakładce meldunki epidemiologiczne- wzory formularzy stosowanych w nadzorze- zgłoszenia http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/druki/index.htm

 • ZLK-1 Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
 • ZLK-2 Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy
 • ZLK-3 Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
 • ZLK-4 Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV/zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/chorej na AIDS
 • ZLK-5 Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.

ZADANIA I OBOWIĄZKI ZGŁASZANIA CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Przepis art.29 ust.1 ww. ustawy obliguje również diagnostów laboratoryjnych lub inne osoby uprawnione do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznego czynnika chorobotwórczego do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu  dla siedziby laboratorium, w którym wykonano badanie. Zgłoszenia dokonuje sięniezwłocznie, nie później jednak niżw ciągu 24 godzin od chwili uzyskania wyniku.

Nadzór nad realizacją tego obowiązku  jak również zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do jego realizacji, spoczywa na kierownikach laboratoriów diagnostycznych( art.29 ust.1a ww. ustawy).

Szczegółowe zasady zgłaszalności biologicznych czynników chorobotwórczych w tym wzory formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń (Dz.U. z 2014r. poz.459). Rozporządzenie ustala także wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych, które podlegają zgłaszalności ( załącznik 1).

 • ZLB-1 Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
 • ZLB-2 Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy
 • ZLB-3 Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)

 


TAGI : choroby zakaźne, zgłaszalność, biologiczne czynniki
Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 26979
 • Data opublikowania : 2016-07-18 08:34:29
 • Data ostatniej modyfikacji : 2016-07-18 08:35:19
 • Ostatnia aktualizacja dokonana przez : Marsula Rafał
 • Informację wprowadził : Marsula Rafał
 • Odpowiedzialny za treść : Opiela Renata
 • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2013

Wersja serwisu 0.1.12, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.