BIP GOV
BIP Zgłaszalność chorób zakaźnych Zgłaszalność chorób zakaźnych


Zgłaszalność chorób zakaźnych

Podstawy zgłaszalności chorób zakaźnych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zadania i obowiązki zgłaszania chorób zakaźnych dla lekarzy lub felczerów

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. z 2013r. poz. 947 j.t.)  w rozdziale 6 określa szczegółowo tryb postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej.

Art.27 ust.1 ww. ustawy wskazuje na obowiązek niezwłocznego zgłoszenia, przez  lekarza lub felczera, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, tego faktu, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu ( PPIS) lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu  właściwemu dla miejsca rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej.

W przypadku osób przyjmowanych do szpitala z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej lub poddanych hospitalizacji z innych przyczyn, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną, obowiązek ten, spoczywa na kierowniku szpitala.( art.27 ust.2 ww. ustawy)

Szczegółowe zasady zgłaszalności zakażeń i chorób zakaźnych określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej ( Dz.U. z 2013r. poz.848 )

Załącznik 1 do ww. Rozporządzenia zawiera wykaz zakażeń i chorób zakaźnych podlegających obowiązkowej zgłaszalności również w przypadku podejrzenia zakażenia, choroby czy tez zgonu. Obowiązek ten dotyczy niżej wymienionych zakażeń i chorób zakaźnych tj.

 • bąblowica i wągrzyca;
 • biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej u dzieci do lat 2;
 • błonica;
 • borelioza z Lyme;
 • bruceloza;
 • chlamydiozy przenoszone drogą płciową( od 1.01.2012r.  zgłoszenie do PPIS);
 • cholera;
 • choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste;
 • czerwonka bakteryjna;
 • dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi;
 • dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy;
 • dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi;
 • dżuma;
 • giardioza;
 • gorączka Q;
 • gruźlica i inne mikobakteriozy; ( od 1.01.2012r. zgłoszenie do PPIS);
 • grypa (w tym grypa ptaków u ludzi)- wyłącznie w przypadku zachorowań potwierdzonych dodatnim wynikiem badań laboratoryjnych mających na celu izolacje wirusa grypy lub wykrycie kwasu nukleinowego wirusa grypy;
 • inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis;
 • inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;
 • inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes;
 • inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae;
 • jersinioza;
 • kampylobakterioza;
 • kiła( od 1.01.2012r. zgłoszenie do PPIS);
 • kryptosporydioza;
 • krztusiec;
 • legioneloza;
 • leptospirozy;
 • listerioza;
 • nagminne zapalenie przyusznic (świnka);
 • nosacizna;
 • odra;
 • ornitozy;
 • ospa prawdziwa;
 • ospa wietrzna;
 • ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis)
 • ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo- u dzieci do 15 roku życia;
 • płonica;
 • pryszczyca;
 • różyczka i zespół różyczki wrodzonej;
 • rzeżączka( od 1.01.2012r. zgłoszenie do PPIS)
 • salmonelozy inne niż wywołane przez pałeczki Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C;
 • tężec;
 • toksoplazmoza wrodzona;
 • tularemia;
 • wąglik;
 • wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka;
 • wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane przez wirusy zapalenia wątroby;
 • włośnica;
 • wścieklizna;
 • zakażenia żołądkowo-jelitowe oraz zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;
 • zakażenia wirusem zachodniego Nilu;
 • zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) )- zgłoszenie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie;
 • zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;
 • zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm);
 • zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC);
 • zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS);
 • zimnica (malaria).

W woj. zachodniopomorskim jedynie zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) zgłaszane jest bezpośrednio do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie  (możliwość taką daje art.27 ust.1, pkt.2 ww.ustawy)

Jednocześnie  od 1.01.2012r. zmianie uległa zgłaszalność chorób przenoszonych drogą płciową  oraz gruźlicy.

Do końca 2011r. choroby te powinny być zgłaszane podmiotom właściwym ze względu na rodzaj choroby zakaźnej, zakażenia lub zgonu z powodu choroby zakaźnej, z którymi Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w Szczecinie zawarł umowy tj.

 • SPWSZ ul. Arkońska 4 w Szczecinie Poradnia Dermatologiczna ( dot. chorób przenoszonych drogą płciową tj. chlamydioz i innych zakażeń nierzeżączkowych układu moczopłciowego, kiły, rzeżączki).
 • SS Szpital im. Alfreda Sokołowskiego Szczecin- Zdunowo ul. Sokołowskiego 11 Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc ( dot. gruźlicy i innych mykobakterioz)

Od 1.01.2012r. zarówno choroby przenoszone drogą płciową jak też gruźlicę i inne mykobakteriozy należy zgłaszać  państwowemu powiatowemu lub granicznemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
Szczegółowe zasady zgłaszalności chorób zakaźnych w tym wzory formularzy zgłoszeń stosowanych w nadzorze epidemiologicznym zachorowań (podejrzeń zachorowań) na chorobę zakaźną określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej ( Dz.U. z 2013r. poz.848 ) Wzoryformularzyznajdują się również na stronie internetowej NIZP- PZH www.pzh.gov.pl w zakładce meldunki epidemiologiczne- wzory formularzy stosowanych w nadzorze- zgłoszenia:

 • Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
 • Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy
 • Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
 • Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV/zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/chorej na AIDS
 • Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.

TAGI : zgłoszenie, choroby zakaźne, formularz
Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 21179
 • Data opublikowania : 2011-07-27 12:12:12
 • Data ostatniej modyfikacji : 2013-09-05 13:28:29
 • Informację wprowadził : Nikończuk Paweł
 • Odpowiedzialny za treść : Opiela Renata
 • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2013

Wersja serwisu 0.1.12, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.